TESTIMONIALS

“Thank to your support we already found out best fit candidates for HR & CORA Intern position.
We do appreciate your kind support and hope that in the future we will have more chances to collaborate well together and BAT will receives many good resumes for Intern positions whenever asking for your support.”

HR Department, BAT VIETNAM, Vietnam-best-places-to-work

The Representative Office of British American Tobacco Marketing (SINGAPORE) Private Ltd. in HCMC

bat-banner

“Thanks for your support so far for . We have received many good CVs from which helps us gain more options for our choice. This service is so useful for both companies and students who want to get more experience for their future jobs, and so does the connection between businesses and students. Wish that your service would be more popular so that we can approach better candidates.”

Jolen

 

We are actsone company just try posting our internship program to many university students through this website. For few days posting, we received many CVs apply to us. All most of student CVs are good quality, so that we can have many choices for select short list. We done interviews to them, and now we really satisfied with a internship student that we selected. She really smart , kind , friendly , work hard, and have many skill that we need.

We really want to say thank you to this internship networking website to help us and support us always.We hope that we will a long term good cooperation together.

actsonelogo_white_bg

 

“Lần đầu tiên công ty mình biết đến Network là thông qua Fanpage của trang. Vì công ty của mình cũng là công ty Start up nên ngân sách không nhiều cho việc Marketing, nên mình không ngần ngại hỏi Admin Fanpage để có thể hợp tác. Internship Network đã hướng dẫn mình cách thức hoạt động của Internship Network như thế nào. Thông thường mình trao đổi với bạn quản lý đó qua Skype, đến nay cũng hơn 2 tháng rồi, mỗi lần công ty có sự kiện cũng đều sử dụng dịch vụ của IN, mình thấy số người truy cập vào Website bên mình đúng là có tăng lên đáng kể. Tuy nhiên điều làm mình tiếp tục sử dụng dịch vụ của Internship Network là vì quản lý của Web này rất thân thiện, nhiệt tình, hướng dẫn mình nên làm Banner như thế nào để có thể gây chú ý với mọi người. Vì cả hai đều là công ty Start-Up nên hy vọng có thể hợp tác với Internship Network lâu dài.”

 Getjobdone