Tag «VN Testers»

VN Testers tuyển Cộng Tác Viên

Tham gia cộng đồng và trở thành cộng tác viên Bạn có thích ngành kiểm thử phần mềm hay muốn kết nối với cộng đồng không? Hãy tham gia một trong số nhiều diễn đàn, trả lời câu hỏi và tham gia các cuộc trò chuyện hiện tại. Bạn càng đăng nhiều thì bạn sẽ càng …