Tag «Visla.vn»

Visla Internship-Hết hạn

Dự án của chúng tôi là Visla.vn, cổng thông tin bất động sản trên nền tảng bản đồ. Chúng tôi nhắm tới thực hiện giao dịch bất động sản 1 cách dễ dàng hơn. Video của team để nộp cho FORBES thi Startup Contest, https://www.youtube.com/watch?v=amG0Wv–pLw Chúng tôi đang tuyển: 2 kỹ sư IT muốn làm việc …