Tag «VienthongA»

Thực tập bộ phận Nghiên cứu và Phân tích thị trường

Chức danh công việc (Position – Job Title): Sinh viên thực tập I. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC (JOB PURPOSE): Hỗ trợ các công việc thủ công và giản đơn tại Bộ phận MI – Khối Marketing. Phối hợp cùng các chuyên viên hoàn thiện các báo cáo nghiên cứu, phân tích &các sản phẩm sáng …