Tag «Tìm công việc thực tập»

Tìm một công việc thực tập với 5 bước đơn giản

Đầu tiên và quan trọng nhất, có một sự khác biệt giữa tìm kiếm một công việc thực tập bình thường và một công việc thực tập bạn thực sự mong muốn. Điều thứ nhất thì tất nhiên là dễ dàng hơn điều sau, nhưng nó không có nghĩa là đạt được công việc thực …