Tag «thói quen»

8 cách giữ sự tập trung trong khi làm việc

Năng suất và sự tập trung là hai phạm trù hòan toàn khác nhau, mặc dù chúng có sự liên kết trong một vài mặt. Có một vài nhân tố quan trọng khi chúng trở nên có năng suất, và tập trung vào một trong số đó. Nó có thể khó khăn trong việc tìm …

7 cách tạo ra một ý tưởng tuyệt vời

Điều gì làm nên sự khác biệt giữa một ý tưởng tốt và 1 ý tưởng tuyệt vời.Những ý tưởng tốt luôn đi cùng mọi lúc giúp con người giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt trong công việc và cuộc sống. Những ý tưởng tuyệt vời thì xuất hiện khá ít, và đòi hỏi …