Tag «software»

Software Internship

Mô tả công việc – Tham gia, hỗ trợ việc thực hiện các dự án của Công ty dưới sự hướng dẫn của Trưởng Bộ Phận hoặc các nhân viên có kinh nghiệm. – Thiết kế và phát triển web và các module web bằng ngôn ngữ PHP. – Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá …