Tag «Software Quality Control»

Internship_Software Quality Control

Swiss Post Solutions Vietnam Lầu 8, tòa nhà Saigon ICT, Công viên phần mềm Quang Trung, Q. 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam Mô tả chi tiết công việc – Thực tập tại phòng Quality Management – Nghiên cứu và phát triển công cụ test Performance, test giả định, test tự động – Tạo hướng …