Tag «Software Engineer Intern»

Software Engineer Intern

Software Engineer Intern Yêu cầu: -Có kiến thức tốt về webtech, backend, frontend -Có kiến thức về python/ruby, source version control, có kinh nghiệm làm việc với: heroku, aws, wordpress, GAE là một lợi thế -Có khả năng tự mày mò học hỏi, sẵn sàng học và làm các công nghệ mới Lợi ích: -Môi …