Tag «sale. viết bài PR»

Sakura Việt Nam – Tuyển 10 sinh viên thực tập marketing online, sale, viết bài PR

Do nhu cầu phát triển mở rộng kinh doanh và cũng tạo điều kiện để sinh viên có môi trường làm việc thực tế đồng thời qua đó công ty tuyển chọn các ứng viên tiềm năng để giữ lại làm việc, chúng tôi cần tuyển sinh viên thực tập cụ thể như sau: Tuyển …