Tag «Sale intern»

SALES INTERN – CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG & ĐÀO TẠO CỦA CÔNG TY CỐC CỐC

Cốc Cốc là một trong những công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam với các sản phẩm chính : trình duyệt Internet Cốc Cốc, công cụ tìm kiếm Cốc Cốc, ứng dụng tìm địa điểm Nhà Nhà và mạng quảng cáo Cốc Cốc. Hiện tại, Cốc Cốc đang triển khai chương trình đào tạo nhân …