Tag «Q&A»

Bạn hỏi, Internship Network trả lời kỳ 1

Câu hỏi từ bạn Phượng Nguyễn : cho mình hỏi, hiện tại mình đang học ngành Quản trị kinh doanh, năm 3. Mình muốn làm bên mảng nhân sự, nhưng mình không biết bắt đầu từ đâu vì ngành mình không chuyên sau vào mảng này. Internternship có thể cho mình lời khuyên được không? …