Tag «PR Communications»

Intern PR Communications

[TOPICA Hà Nội] Tuyển dụng 02 Intern PR Communications (Có lương) Gửi CV trực tuyến: Mô tả công việc – Xây dựng nội dung các ấn phẩm truyền thông của Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA: Viết bài về các sự kiện nội bộ TOPICA, biên tập, biên dịch bài từ các trang Tiếng …