Tag «phân tich dữ liệu»

SPIRAL TUYỂN 2 THỰC TÂP PHÂN TÍCH HỆ THỐNG DỮ LIỆU VÀ BÁO CÁO

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Hỗ trợ quản lý hệ thống báo cáo của các dự án Hỗ trợ làm báo cáo số liệu và gửi cho khách hàng Đóng góp ý tưởng phát triển hệ thống của công ty Các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên trực tiếp YÊU CẦU CÔNG VIỆC: Nam/nữ, …