Tag «phân loại thông tin»

YouNet Media đang cần tuyển 05 vị trí Phân Loại Thông Tin Trực tuyến – Sinh viên thực tập hoặc Nhân viên chính thức toàn thời gian

Công ty YouNet Media đang cần tuyển 05 vị trí  Phân Loại Thông Tin Trực tuyến – Sinh viên thực tập hoặc Nhân viên chính thức toàn thời gian Ứng tuyển tại đây: Địa chỉ: Lầu 2, Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia , Quận 11. Công việc: Đọc và theo dõi tin tức từ …