Tag «Pasal»

PASAL TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH SALES

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH TẠI PASAL Tuổi trẻ không chỉ có nghĩa là trẻ tuổi, mà còn có nghĩa là năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời. Ở cái tuổi ấy, trong ba thứ: sức khỏe, thời gian và tiền bạc, chúng ta chỉ thiếu tiền thôi, còn thời gian và sức khỏe thì …