Tag «nữ lãnh đạo»

6 kinh nghiệm nghề nghiệp mà bạn cần học tập ở tuổi 20

Debora Spar, hiện đang là hiệu trưởng trường Barnard, đã dành rất nhiều nỗ lực cho việc thúc đẩy các phụ nữ trẻ. Spar đã gia nhập Levo League for Office Hours để có thể chia sẻ những bài học giá trị nhất từ cuốn sách của mình, đó là:1.     Cuộc sống không chỉ là …