Tag «Mobile Game Developer»

Chương trình thực tập công ty PIXA.VN

Công ty PIXA cần tuyển sinh viên thực tập cho các vị trí sau 1: Thực tập Mobile Game Developer: Yêu cầu: – Là sinh viên đang theo học chuyên ngành khoa học máy tính. –  Có mong muốn làm game, hoặc ứng dụng trên mobile (iOS, Android, Windown Phone) –  Có kiến thức và …