Tag «MOBILE DEVELOPER»

VNG TUYỂN DỤNG THỰC TẬP MOBILE DEVELOPER – TEAM ZALO

Với hơn 20 triệu người dùng cùng 250 triệu tin nhắn trao đổi qua hệ thống mỗi ngày và được kích hoạt sử dụng ở 190 quốc gia trên thế giới, Zalo đang từng bước chinh phục những thách thức mới. Zalo đang tìm kiếm các bạn sinh viên trẻ, đam mê, khát khao chinh …