Tag «mô tả công việc»

Những việc bạn nên làm trước mỗi cuộc phỏng vấn

Xin chúc mừng bạn! Sau nhiều nỗ lực để có được một hồ sơ tuyệt vời, thiết lập mạng lưới, tham gia dự tuyển và chờ đợi, cuối cùng bạn cũng được thông báo phỏng vấn. Phỏng vấn là một trong những bước căng thẳng nhất, vậy làm thế nào để đánh bại khó khăn …