Tag «kiểm soát»

Làm thế nào những người thành công luôn giữ vững năng suất và quyền kiểm soát?

TalentSmart đã tiến hành kiểm tra hơn một triệu người và nhận thấy những người có năng suất cao thường là những người có trí tuệ cảm xúc cao (độ chính xác đến 90% người quan sát). Trí tuệ cảm xúc được nhận biết bởi khả năng tự kiểm soát – đây là kỹ năng …