Tag «kết nối»

7 cách tạo ra một ý tưởng tuyệt vời

Điều gì làm nên sự khác biệt giữa một ý tưởng tốt và 1 ý tưởng tuyệt vời.Những ý tưởng tốt luôn đi cùng mọi lúc giúp con người giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt trong công việc và cuộc sống. Những ý tưởng tuyệt vời thì xuất hiện khá ít, và đòi hỏi …