Tag «HG AVIATION»

HG AVIATION THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

1.THỰC TẬP SINH PHÒNG MARKETING MÔ TẢ CÔNG VIỆC: • Hỗ trợ các hoạt động offline marketing cùng bộ phận Marketing • Hỗ trợ online marketing trong các chương trình và sự kiện YÊU CẦU TUYỂN DỤNG: • Sinh viên hoặc đã tốt nghiệp Đại học hoặc cao đẳng các chuyên ngành Marketing, Kinh tế, …