Tag «hành động»

7 bước biến ý tưởng thành hành động

Động não chỉ là bước đầu tiên dẫn tới sự đổi mới. Điều quan trọng hơn là việc tiến hành thực hiện.Tất cả những điều trên dường như là hiển nhiên. Thế nhưng theo tác giả của một bài báo trên tờ MIT Sloan Management Review, nhiều công ty vẫn đang gặp khó khăn với nó. …