Tag «giaohangnhanh.vn»

Giao Hàng Nhanh.vn tuyển 10 bạn thực tập sinh phòng Marketing và Kinh doanh-Hết hạn

Giaohangnhanh.vn tuyển 10 bạn thực tập sinh cho hai vị trí: – Trade marketing Internship: 2 bạn. – Sale & Operation Internship : 8 bạn (Có hỗ trợ lương). (Cơ hội tham gia vào dự án hấp dẫn của Giaohangnhanh và trở thành nhân viên chính thức khi chứng tỏ được năng lực ). Bạn …