Tag «DHFoods»

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

Vị trí tuyển dụng: Sinh viên thực tập 2.      Chuyên ngành: Kế Toán, Quản Trị Kinh Doanh, Tài chính Ngân Hàng 3.      Số lượng: 05 4.      Hình thức làm việc: Toàn thời gian 5.      Thời gian thực tập: 2 tháng 6.      Quyền lợi được hưởng: –         Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, …