Tag «CSIP»

Tình nguyện viên Truyền thông – Biên tập

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tình nguyện viên Truyền thông – Biên tập Giới thiệu về CSIP Thành lập từ năm 2008, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) là tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận tiên phong trong việc hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của …