Tag «CSDS»

TUYỂN NHÓM THỰC TẬP SINH ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN “THE FUTURE STARTS NOW”

Dự án The Future Starts Now – TFSN (Tương lai bắt đầu từ hôm nay) nằm trong khuôn khổ chương trình toàn cầu về phát triển thanh niên Young @ Heart. Ở Việt Nam dự án được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững và Oxfam hợp tác thực hiện. Dự án lấy thanh …