Tag «CỘNG TÁC VIÊN»

INTERNSHIP NETWORK TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN

Bạn được gì khi tham gia chương trình của chúng tôi? Cùng với Internship Network mang đến cho các bạn sinh viên những kỳ thực tập có chất lượng. Có được những trải nghiệm nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc ngay khi bạn còn là sinh viên. Học được những kỹ năng làm việc và …

VN Testers tuyển Cộng Tác Viên

Tham gia cộng đồng và trở thành cộng tác viên Bạn có thích ngành kiểm thử phần mềm hay muốn kết nối với cộng đồng không? Hãy tham gia một trong số nhiều diễn đàn, trả lời câu hỏi và tham gia các cuộc trò chuyện hiện tại. Bạn càng đăng nhiều thì bạn sẽ càng …