Tag «compare.vn»

Software Internship

Mô tả công việc – Tham gia, hỗ trợ việc thực hiện các dự án của Công ty dưới sự hướng dẫn của Trưởng Bộ Phận hoặc các nhân viên có kinh nghiệm. – Thiết kế và phát triển web và các module web bằng ngôn ngữ PHP. – Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá …

Marketing Internship

Mô tả công việc – Tham gia, hỗ trợ  việc thực hiện các hoạt động marketing của Công ty dưới sự hướng dẫn của Trưởng Bộ Phận hoặc các nhân viên có kinh nghiệm. – Phối hợp với các bộ phận khác khi có yêu cầu. – Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng …