Tag «Chương trình thực tập có lương»

Chương trình thực tập có lương

  ĐÂY LÀ NHỮNG ĐỀU SINH VIÊN ĐẠT ĐƯỢC KHI THỰC TẬP TẠI CTY NHƠN MỸ 1/ Rèn luyện kỹ năng internet tốt nhất, kỷ năng làm việc nhóm : kỹ thuật hoặc kinh doanh, kỷ năng giải quyết tình huống phát sinh thực tế. 2/ Sinh viên phải đóng lệ phí 200,000 -> 500,000 …