Tag «chú ý»

19 bước để giúp bạn chủ động hơn trong cuộc sống

1.Ai cũng có lỗi lầm. Chúng ta có lối sống của riêng mình. Như khi chúng ta biết làm thế nào để cởi mở với mọi người, chúng ta sẽ có nhiều thông tin hơn về tất cả họ. Việc này không nên dừng những việc bạn đang làm lại, nhưng nó cũng không nên …