Tag «Câu lạc bộ Học thuật Lan Tỏa (SOAC)»

Câu lạc bộ Học thuật Lan Tỏa (SOAC) tuyển thành viên

Câu lạc bộ Học thuật Lan Tỏa (SOAC) ra đời với sứ mệnh tạo một môi trường cho người trẻ được tự do tìm hiểu tri thức, trao đổi quan điểm về các vấn đề học thuật, và lan tỏa kiến thức đó cho xã hội. Với mong muốn có được nhiều góc nhìn, ý …