Tag «big data»

Công ty YouNet Media đang cần tuyển 05 vị trí thực tập Phân Loại Thông Tin Trực tuyến-Hết hạn tuyển dụng

Công ty YouNet Media Địa chỉ Lầu 2, Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia , Quận 11. Công việc: • Đọc và theo dõi tin tức từ các nguồn online như báo mạng, forum, facebook, blog… • Đánh giá, phân loại thông tin theo yêu cầu của dự án • Chịu trách nhiệm làm đầu …