Tag «Back-end web developers»

Digital Marketing Executive Internship

JOB OBJECTIVES –    Support account manager to provide digital marketing service for company or clients. JOB DESCRIPTIONS –    Participating in digital marketing activities for brands of clients. –    Complete related tasks assigned by line manager. REQUIREMENTS •    Currently locate in Ho Chi Minh City and be able to join fulltime program. •    Candidate must possess …

Back-end web developers (full-time/ internship)

Mô tả công việc: Nâng cấp và phát triển những sản phẩm của LeeRit sao cho hấp dẫn và tiện dụng hơn cho việc học từ vựng Cùng suy nghĩ, thảo luận và thiết kế cho sản phẩm mới Hỗ trợ khách hàng những vấn đề kĩ thuật của trang web Quyền lợi được hưởng: …