Tag «áp lực.»

8 cách giữ sự tập trung trong khi làm việc

Năng suất và sự tập trung là hai phạm trù hòan toàn khác nhau, mặc dù chúng có sự liên kết trong một vài mặt. Có một vài nhân tố quan trọng khi chúng trở nên có năng suất, và tập trung vào một trong số đó. Nó có thể khó khăn trong việc tìm …