Tag «Ahota»

Growth Intern

Growth Intern Yêu cầu: -Tiếng Anh giỏi, viết professional article dễ dàng -Có hiểu biết về ad, social hay marketing/growth là một lợi thế -Có khả năng tự mày mò học hỏi, sẵn sàng học và tiếp cận với các phương pháp mới -Có thói quen đọc sách, self starter, kiên trì, chịu khó   …