Category «Công nghệ thông tin»

Back-end web developers (full-time/ internship)

Mô tả công việc: Nâng cấp và phát triển những sản phẩm của LeeRit sao cho hấp dẫn và tiện dụng hơn cho việc học từ vựng Cùng suy nghĩ, thảo luận và thiết kế cho sản phẩm mới Hỗ trợ khách hàng những vấn đề kĩ thuật của trang web Quyền lợi được hưởng: …