Monthly archives: March, 2017

Tuyển Dụng Thực Tập Sinh: Trợ lý mua hàng & Trợ lý học thuật

Tuyển Internship – Chức vụ: Trợ lý Vị trí: Trợ lý mua hàng & Trợ lý học thuật   Yêu cầu công việc: Trợ lý mua hàng: 70% Sử dụng được tiếng Hoa (quan trọng) trong Email giao tiếp mua hàng, Chat Skype, đọc các thông số đơn giản về sản phẩm. Phó Giám Đốc …