Marketing Internship (Full time/Part time)

We are offering Executive internship positions for people who are interested in executing marketing solutions for our clients.
● Requirement:
– Have good sense of contents and design
– Fluent in English
– Able to multi-task, work under pressure and meet deadlines
● What will you do:
– Marketing for client
– Marketing dor GetJobDone
● Basic salary: 2 million VND (full time), 1.5 million VND (part time)
● Location: 92 Nguyen Huu Canh, Binh Thanh District, HCMC
● For more info, please go to: https://goo.gl/k1vx8I
● How to apply: Please send your CV to

👏🏻 Join us if you find yourself suitable with the job!!!

[Tuyển dụng] – Thực tập sinh Marketing (Toàn phần/Bán phần)
GetJobDone đang tìm kiếm thực tập sinh cho vị trí Marketing Executive và các bạn có hứng thú trong việc lên kế hoạch thực hiện các giải pháp Marketing cho khách hàng.
● Yêu cầu:
– Có khả năng viết và thiết kế
– Tiếng Anh nhuần nhuyễn
– Có thể làm nhiều việc cùng lúc, áp lực cao và luôn đúng hạn
● Công việc bạn sẽ làm:
– Marketing cho khách hàng
– Marketing cho GetJobDone
● Lương cơ bản: 2 triệu (toàn phần), 1 triệu 500 (bán phần)
● Nơi làm việc: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh
● Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập vào: https://goo.gl/k1vx8I
● Nếu cảm thấy bản thân phù hợp với công việc, hãy nộp ngay CV của bạn tại đây: