Cộng tác viên dịch thuật cùng lifehack.vn

Lifehack.vn là dự án Việt hóa website lifehack.org, một website nổi tiếng trên thế giới với những về trải nghiệm, , bài học thành công.

Vì sao dự án lifehack.vn ra đời?

 1. Vì lifehack.org có quá nhiều bài viết hay để chia sẻ đến cộng đồng Việt, vậy nên phải Việt hóa thôi!
 2. Vì người sáng lập lifehack.vn là một người yêu thích chia sẻ. Được chia sẻ những bài viết hay là một điều tuyệt vời.
 3. Vì…

Vì sao chúng tôi cần các bạn?

 1. Vì trong bạn luôn có ngọn lửa đam mê để làm những việc có ích cho cộng đồng.
 2. Vì trong bạn luôn có mong muốn làm một việc gì đó thật sự có ích cho xã hội.
 3. Vì bạn luôn muốn khác biệt bằng những việc mình đã, đang và sẽ làm.
 4. Vì lifehack.vn không phải là dự án của một người, mà là của tôi và của bạn.
 5. Vì…

Vì sao bạn lại chọn lifehack.vn để cộng tác?

 1. Vì bạn muốn có được dịch bài.
 2. Vì bạn muốn được có người sửa bài cho bạn để bạn nâng cao khả năng dịch bài.
 3. Vì bạn muốn thấy tên mình là tác giả của các bài viết trên lifehack.vn.
 4. Vì bạn muốn tham gia trao đổi, chia sẻ, học học… từ cộng đồng lifehack.vn
 5. Vì bạn tin rằng khi tham gia lifehack.vn, bạn sẽ có nhiều cơ hội mới trong đời.
 6. Vì…

Vì sao bạn lại không nộp đơn cộng tác ngay?