Chương trình thực tập mùa xuân 2016

ABB Việt Nam chính thức khởi động Chương Trình Thực Tập Sinh Mùa Xuân 2016, với 40 vị trí để các bạn thử sức. Mốc thời gian quan trọng của chương trình bao gồm:

  • Vòng nộp hồ sơ: 17/02 – 11/03
  • Phỏng vấn sơ bộ: 14/03 – 18/03

  • Phỏng vấn chuyên sâu: 21/03 – 01/04

  • Thông báo kết quả: 03/04 – 07/04

  • Chính thức gia nhập ABB: 4/2016

Apply CV online:

2016 Spring Internship Program Cover Photo 2016 Spring Internship Program Image Post