INTERNSHIP NETWORK TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN

Bạn được gì khi tham gia chương trình của chúng tôi?

  1. Cùng với Internship Network mang đến cho các bạn sinh viên những kỳ thực tập có chất lượng.
  2. Có được những trải nghiệm , làm việc ngay khi bạn còn là sinh viên.
  3. Học được những kỹ năng làm việc và thông qua sự hướng dẫn của Internship Network. Đó là kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng viết email…
  4. Được Internship Network tài trợ để tham gia miễn phí các buổi hội thảo dành cho sinh viên.
  5. Được tham gia vào quy trình tạo ra một sản phẩm có giá trị cho xã hội.
  6. Thời gian làm việc linh hoạt.

Bạn là ai?

  1. Bạn là những con người năng động, muốn có được trải nghề nghiệp ngay khi còn ngồi ở giảng đường đại học.
  2. Bạn là người ham học hỏi và là con người của hành động.

Chúng tôi sẽ trao đổi cụ thể về chương trình trong buổi phỏng vấn.

 

Nộp đơn tại đây: