SALES ADMINISTRATOR INTERN

Pacific Partners is a FMCG Sourcing and Distribution company established 2004 that engages in domestic distribution and also export of Vietnamese consumer goods into oversea markets.

Pacific Partners is exclusive partner for Uncle Bills that offers 2000+ fast moving product lines in categories such as Personal and Household Care, Stationary, Party- und Kids products and more.

Uncle Bills is already over 4 years in the Vietnamese market and run own stores and sells into Modern Trade, General Trade and E – Commerce business.

We are looking for passionate young talent for Sales Administration Intern position.

 

SALES ADMINISTRATOR INTERN

Job Description:

 

–          Receive and proceed orders from customers

–          Follow up sale process.

–          Handle and resolve customer complaints.

–          Prepare Sales reports

 

Job Requirement:

 

–          Number of vacancy: 01 intern.

–          Major in Business, Business Administration or Accounting.

–          Be able to learn new things.

–          Good communication and analysis skills.

–          Strong interest in business development.

–          Preferred candidate(s) committing for 3 months internship, starting from September 2015.

–          Required documents: CV + Transcripts

 

Benefit:

 

–          Allowance: 1 million vnd/ month/ full time.

–          Intern(s) with excellence performance will be offered a full-time position.

Location: Ho Chi Minh

Apply CV online:


CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

http://ubl.vn/

 

Công Ty TNHH Liên Kết Thái Bình được thành lập năm 2004 là công ty chuyên nhập khẩu và phân phối hàng tiêu dùng nhãn hiệu tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu hàng Việt Nam ra thị trường nước ngoài.

Công Ty TNHH Liên Kết Thái Bình là đối tác độc quyền cho hàng tiêu dùng nhãn hiệu UNCLE BILLS cung cấp trên 2,000 mặt hàng bán chạy thuộc các dòng sản phẩm như: chăm sóc cá nhân, hàng gia dụng, văn phòng phẩm, các sản phẩm phục vụ tiệc cho trẻ em và rất nhiều mặt hàng khác.

UNCLE BILLS đã có mặt hơn 4 năm tại thị trường Việt Nam qua cửa hàng phân phối riêng và tại các kênh phân phối Thương mại hiện đại như: siêu thị, trung tâm mua sắm và kênh truyền thống.

Chúng tôi đang tìm kiếm các thực tập sinh có năng lực cho vị trí sinh Hành chính Kinh doanh.

 

THỰC TẬP SINH HÀNH CHÍNH KINH DOANH

 

Mô tả công việc:

 

–          Nhận và xử lý đơn hàng của khách hàng

–          Theo dõi quy trình bán hàng.

–          Xử lý và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

–          Chuẩn bị các báo cáo kinh doanh

 

Yêu cầu:

 

–          Số lượng: 01 sinh viên.

–          Chuyên ngành Kinh tế, QTKD hay Kế toán.

–          Có khả năng học hỏi.

–          giao tiếp và phân tích tốt.

–          Yêu thích công việc phát triển kinh doanh.

–          Ưu tiên các ứng viên có thể cam kết thực tập trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 9/2015.

–          Hồ sơ bao gồm: CV + Bảng điểm.

 

Phúc lợi:

 

–          Trợ cấp thực tập: 1 triệu đồng/ tháng/ toàn thời gian.

–          Công ty có chính sách tuyển dụng nhân viên chính thức sau quá trình thực tập xuất sắc.

 

 

Apply CV online: