Internship_Software Quality Control

Swiss Post Solutions Vietnam
Lầu 8, tòa nhà Saigon ICT, Công viên phần mềm Quang Trung, Q. 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô tả chi tiết công việc
tại phòng Quality Management
và phát triển test Performance, test giả định, test tự động
– Tạo hướng dẫn và báo cáo kết quả
– Chi tiết sẽ được trao đổi tại buổi phỏng vấn
– Thực tập tối thiểu 3 tháng, thời gian từ 9:00 – 17:00, thứ Hai – thứ Sáu (Điều kiện bắt buộc)
– Trợ cấp thực tập (500,000/tháng)

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết
– Tốt nghiệp chuyên ngành Lập trình (Điều kiện bắt buộc)
– Nghiêm túc, cẩn thận, chăm chỉ, trung thực
– Ưu tiên các bạn thực tập theo yêu cầu của trường để làm báo cáo thực tập
* Yêu cầu chuyên môn:
– Specialized in software engineering
– Language: Java, PHP, …
– PostgreSQL, MS SQL Server, My SQL

** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày hết hạn: 03/10/2015
Nộp đơn trực tuyến: