Lập ra danh sách những giá trị cốt lõi sẽ giúp bạn tránh khỏi việc đi sai hướng

Cuộc sống tràn ngập những khoảnh khắc dễ bị nhụt chí – trường hợp khi chúng ta cảm thấy mất cân bằng, không chắc chắn về bản thân và khả năng của chúng ta – và những lúc này chúng ta sẽ thể hiện không tốt như chúng ta nghĩ. Những nhà xã hội đã đưa ra một hoạt động đơn giản, được gọi là khẳng định ,có thể can thiệp vào những tình huống như thế để giúp chúng ta khôi phục lại trạng thái cân bằng.

Đây là cách nó làm việc: Đưa ra danh sách những việc có giá trị nhất đối với bạn, hoặc trong 10 phút, viết chuyên sâu về giá trị đóng vai trò trung tâm trong cuộc sống của bạn. Có thể, đó là mối quan hệ thân thiết của bạn với gia đình, hoặc là kỹ năng của bạn trong việc cấu hình, lắp đặt camera, hay kỹ năng trong việc bếp núc, có thể là niềm tin vào tôn giáo.

Điều quan trọng đó là giá trị, là sự đồng nhất của bạn.

Đây là một bài tập nhanh gọn và đơn giản, nhưng đa số các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó có một sự ảnh hưởng to lớn. Một vài thứ mà khẳng định giá trị có thể làm :

  1. Giảm căng thẳng

Một nghiên cứu đựơc thực hiện bởi nhà tâm lý học Traci Mann thuộc UCLA chỉ ra rằng những người tham gia có thể khẳng định được giá trị của mình có phản hồi lượng coristol ( hoocmon căng thẳng) thấp hơn so với những người tham gia chỉ huy. ” Những phát hiện này khẳng định phản ảnh dựa trên giá trị cá nhân có thể giữ sự phản ứng của hệ thần kinh nội tiết và tâm lý đối việc căng thẳng ở một mức độ thấp” – theo Mann và đồng tác giả

  1. Sức mạnh ý chí

Trong một nghiên cứu được phát hành trên tạp chí về tính cách và tâm lý xã hội năm 2009, nhà nghiên cứu đã tìm ra rằng việc khẳng định giá trị của một ai đó có thể bổ sung ý chí khi mà nó đã được sử dụng hết trong các lặp đi lặp lại của việc tự chủ. Những nhà nghiên cứu này đã đưa ra kết luận ” Tự khẳng định giữ lời hứa như là một chiến lược tinh thần làm giảm sự thất bại trong việc tự chủ bản thân”.

  1. Tăng sự cởi mở

Joshua Correll thuộc Đại học Chicago đã chỉ ra rằng bài tập khẳng định giá trị cho phép các đối tượng trong nghiên cứu của ông ấy đánh giá khách quan thông tin mà mặt khác gợi lên sự phản ứng phòng vệ. Những người tham gia đã trở nên ít thân thiện hơn, và phân biệt trong việc đánh giá thế mạnh hay yếu điểm của những trận tranh luận của người khác

  1. Nâng cao độ chính xác

Trong một nghiên cứu được phát hành trong tạp chí Khoa học tâm lý năm 2012, nhà nghiên cứu Michael Inzlicht thuộc ĐH Toronto và đồng tác giả tìm ra rằng những người khẳng định giá trị của họ đã tiếp nhận nhiều ý kiến tiêu cực và tốt hơn nhờ vào việc có thể nhận ra và sửa chữa lỗi sai. ” Tự khẳng định sản sinh ra nhiều ảnh hưởng rộng lớn” – theo nhà nghên cứu. ” Thậm chí một sự nhắc nhở đơn giản của giá trị cốt lõi có thể làm giảm sự phòng vệ đối với những thông tin mang tính đe dọa”.

  1. Xóa bỏ những khoảng cách thành tích

Đa số những nghiên cứu của giáo sư Geoffrey Cohen thuộc ĐH Stanford và những người khác chỉ ra rằng việc khẳng định giá trị của ai đó làm tăng điểm số của bộ phận nhỏ học sinh và những học sinh nữ trong các lớp khoa học và toán.Một lời nhắc nhở của giá trị cốt lõi dường như bảo vệ những học sinh này khỏi những “đe dọa khuôn mẫu” – đó là, quan tâm về khả năng để thành công bởi vì giới tính hay chủng tộc.

Một kết quả ấn tượng đến từ một sự can thiệp đơn giản. Và nó làm bạn trở nên tuyệt vời hơn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu việc nhắc nhở khẳng định giá trị của chúng ta trở thành một phần của cuộc sống thường ngày ở truờng và trong công việc.

Hạnh Lê (Theo Businessinsider)