INTERNSHIP PROGRAM- SOURCING INTERN

INTERNSHIP PROGRAM

www.uncle-bills.vn

Pacific Partners is a FMCG Sourcing and Distribution company established 2004 that engages in domestic distribution and also export of Vietnamese consumer goods into oversea markets.

Pacific Partners is exclusive partner for Uncle Bills that offers 2000+ fast moving product lines in categories such as Personal and Household Care, Stationary, Party- und Kids products and more.

Uncle Bills is already over 4 years in the Vietnamese market and run own stores and sells into Modern Trade, General Trade and E – Commerce business.

We are looking for passionate young talent for Sourcing Intern position.

SOURCING INTERN

 Job Description:

1. Local Purchasing for Company

– To find new suppliers and improve existing suppliers.

– To negotiate prices on a constant basis

– To proceed buying, finishing payment procedure and delivering to requesters

2. Export shipment

– Summary requirement, get orders

– Confirm to suppliers

– Get bookings

– Follow up loading

– Update, record, filling all documents for each shipment.

 

Job Requirement:

–          Number of vacancy: 01 intern. Major in in Economics, Business Administration, relevant subjects.

–          Be able to learn new things.

–          Good communication skill & team-work skill.

–          Preferred candidate(s) with good English skills

–          Preferred candidate(s) committing for 3 months internship. Start from July’15.

–          Required documents: CV + Transcripts.

 

Benefit:

–          Allowance: 1 million vnd/ month/ full time.

–          Intern with excellence performance will be offered a full-time position.

Apply online:

 

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

www.uncle-bills.vn

 

Công Ty TNHH Liên Kết Thái Bình được thành lập năm 2004 là công ty chuyên nhập khẩu và phân phối hàng tiêu dùng nhãn hiệu tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu hàng Việt Nam ra thị trường nước ngoài.

Công Ty TNHH Liên Kết Thái Bình là đối tác độc quyền cho hàng tiêu dùng nhãn hiệu UNCLE BILLS cung cấp trên 2,000 mặt hàng bán chạy thuộc các dòng sản phẩm như: chăm sóc cá nhân, hàng gia dụng, văn phòng phẩm, các sản phẩm phục vụ tiệc cho trẻ em và rất nhiều mặt hàng khác.

UNCLE BILLS đã có mặt hơn 4 năm tại thị trường Việt Nam qua cửa hàng phân phối riêng và tại các kênh phân phối Thương mại hiện đại như: siêu thị, trung tâm mua sắm và kênh truyền thống.

Chúng tôi đang tìm kiếm các thực tập sinh có năng lực cho vị trí sinh Mua hàng.

THỰC TẬP SINH MUA HÀNG

 Mô tả công việc:

1. Phụ trách mua hàng nội địa cho Công ty

– Nhận yêu cầu mua hàng và tìm nguồn cung cấp.

– Tìm nhà cung cấp mới và sử dụng hiệu quả nhà cung cấp hiện tại.

– Thương thảo giá hợp lý nhất

– Mua hàng, hoàn tất thủ tục thanh toán , giao hàng cho người/ bộ phận yêu cầu mua hàng

 

2. Phụ trách xuất khẩu

– Tóm tắt nhu cầu khách hàng & nhận đơn đặt hàng

– Xác nhận với khách hàng

– Đặt hàng & theo dõi việc đóng hàng hàng

– Chuẩn bị , cập nhật giấy tờ, chứng từ xuất khẩu

 

Yêu cầu:

–          Số lượng: 01 sinh viên. Chuyên ngành Kinh tế, Thương Mại, Marketing

–          Có khả năng học hỏi, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

–          Ưu tiên các ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh

–          Ưu tiên các ứng viên cam kết thực tập trong 3 tháng. Bắt đầu từ tháng 7 năm 2015

–          Hồ sơ bao gồm: CV + Bảng điểm

 

Phúc lợi:

–          Trợ cấp thực tập: 1 triệu đồng/ tháng/ toàn thời gian.

–          có chính sách tuyển dụng nhân viên chính thức sau quá trình thực tập xuất sắc.

 Nộp đơn trực tuyếtn: