INTERNSHIP PROGRAM-IT INTERN-CLOSED

INTERNSHIP PROGRAM

www.uncle-bills.vn

 Pacific Partners is a FMCG Sourcing and Distribution company established 2004 that engages in domestic distribution and also export of Vietnamese consumer goods into oversea markets.

Pacific Partners is exclusive partner for Uncle Bills that offers 2000+ fast moving product lines in categories such as Personal and Household Care, Stationary, Party- und Kids products and more.

Uncle Bills is already over 4 years in the Vietnamese market and run own stores and sells into Modern Trade, General Trade and E – Commerce business.

We are looking for passionate young talent for Accounting Intern position.

Apply online:

 

IT INTERN.

 Job Description:

 • Support to develop simple database application (web-based) for Marketing and Sales
 • Review current implementation of accounting software and propose improvements.
 • Support POS System implementation
 • Search for suitable web-based application that improve communication and file handling.

 

Job Requirement:

 

 • Number of vacancy: 01 intern
 • Major in Business information systems or information technology
 • Basic Network (LAN) Knowledge
 • Preferred candidate(s) with good English skills.
 • Preferred candidate(s) committing for 3 months internship.
 • Required documents: CV + Transcripts

 

Benefit:

 • Allowance: 1 million vnd/ month/ full time.

 

 Apply online:

 

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

www.uncle-bills.vn

Công Ty TNHH Liên Kết Thái Bình được thành lập năm 2004 là công ty chuyên nhập khẩu và phân phối hàng tiêu dùng nhãn hiệu tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu hàng Việt Nam ra thị trường nước ngoài.

 

Công Ty TNHH Liên Kết Thái Bình là đối tác độc quyền cho hàng tiêu dùng nhãn hiệu UNCLE BILLS cung cấp trên 2,000 mặt hàng bán chạy thuộc các dòng sản phẩm như: chăm sóc cá nhân, hàng gia dụng, văn phòng phẩm, các sản phẩm phục vụ tiệc cho trẻ em và rất nhiều mặt hàng khác.

 

UNCLE BILLS đã có mặt hơn 4 năm tại thị trường Việt Nam qua cửa hàng phân phối riêng và tại các kênh phân phối Thương mại hiện đại như: siêu thị, trung tâm mua sắm và kênh truyền thống.

 

Chúng tôi đang tìm kiếm các thực tập sinh có năng lực cho vị trí sinh Kế Toán.

 

Nộp đơn trực tuyến:

 

THỰC TẬP SINH IT

 Mô tả công việc:

 • Hỗ trợ phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu đơn giản (web-based) cho bộ phận Marketing và .
 • Xem xét đánh giá việc ứng dụng phần mềm kế toán Hỗ trợ xây dựng và đề xuất phương án cải thiện.
 • Hỗ trợ việc ứng dụng hệ thống POS.
 • Tìm kiếm các ứng dụng web-based phù hợp để cải thiện việc trao đổi thông tin và xử lý hồ sơ.

 

Yêu cầu:

 

 • Số lượng: 01 sinh viên.
 • Chuyên ngành Công nghệ Thông tin.
 • Có kiến thức cơ bản về mạng LAN.
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.
 • Ưu tiên các ứng viên có thể cam kết thực tập trong 3 tháng.
 • Hồ sơ bao gồm: CV + Bảng điểm.

 

Phúc lợi:

 

 • Trợ cấp thực tập: 1 triệu đồng/ tháng/ toàn thời gian.

 

Nộp đơn trực tuyến: