11 kỹ năng bạn cần làm chủ để có một công việc 100.000 USD ở Google

Sergey Brin, đồng sáng lập Google

Được làm việc ở là điều tuyệt vời, đó cũng là khát khao của rất nhiều người. Những kỹ sư ở đây đã cháy hết mình cho công việc, và họ cũng được trả mức xứng đáng.

Những thực tập sinh được nhận mức lương từ 70,000 USD tới 90,000 USD. Còn kỹ sư phần mềm được nhận mức lương là 118,000 USD và những kỹ sư phần mềm cao cấp nhận được mức lương trung bình là 152,985 USD.

Nhưng để được vào Googleplex làm việc quả không phải là điều dễ dàng. Google nhận tới 2,5 triệu đơn xin việc một năm, nhưng họ chỉ tuyển 4.000 người.

Google đã đưa ra một danh sách những kỹ năng mà họ muốn tìm kiếm ở những ứng viên tiềm năng. Google cho biết “có được kiến thức nền tảng vững chắc ở môn Khoa học máy tính là điều rất quan trọng để thành công của một kỹ sư phần mềm. Nó giúp các bạn sinh viên phát triển những kỹ năng kỹ thuật thông qua việc tự học và thực hành.”

Và đây là những kỹ năng mà Google muốn những tài năng kỹ thuật của họ phải làm chủ, bạn có thể học trực tuyến những kỹ năng này như đề xuất:

 1.  Khoa học máy tính: bạn có thể học thông qua Udacity hoặc Coursera
 2.  Học ít nhất một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng: ví dụ như C++, hoặc là Python. Học từ MIT  hoặc Udacity
 3. Học các ngôn ngữ lập trình khác: ví dự như Java Script, CSS, Ruby, HTML. Học từ W3school và CodeAcademy
 4. Kiểm thử phần mềm: Google muốn bạn có khả năng bắt lỗi, tạo những bài kiểm thử phần mềm, “đập phá” phần mềm (để phát hiện càng nhiều lỗi càng tốt). Học từ Udacity.
 5. Có kiến thức nền tảng môn toán học trừu tượng: như suy luận logic và toán rời rạc, đó là những thứ mà khoa học máy tính dựa vào. Học từ MIT.
 6. Hiểu thuật toán và cấu trúc dữ liệu: Google muốn bạn học những loại dữ liệu cơ bản như stack, queue và bag. Bạn cũng cần nắm bắt những thuật toán sắp xếp như quicksort, mergesort và heapsort. Học từ MIT và sách “The Algorithm Design Manual“.
 7. Hiểu các hệ điều hành: bởi vì chúng là nơi chúng ta làm rất nhiều việc. Học từ University of California, Berkeley.
 8. Quen thuộc với trí tuệ nhân tạo. Google yêu thích những con robot (dùng trong việc tìm kiếm). Học từ Stanford.
 9. Học cách xây dựng các trình biên dịch. Starford cho rằng “ bạn sẽ hiểu bằng cách nào để phiên dịch một chương trình viết ở ngôn ngữ cấp cao được chuyển sang mã cấp thấp phù hợp cho máy tính thực thi”. Học từ Coursera.
 10. Học mật mã. Vì hiện tại an ninh mạng là rất quan trọng hiện nay. Học từ CourseraUdacity.
 11. Học lập trình song song. Vì hiện này, để thực hiện hàng tấn tính toán cùng lúc là điều siêu mạnh mẽ. Hoc từ University of Illinois

Nhưng Google không chỉ dừng lại ở việc xem xét những kỹ năng của ứng viên như đã liệt kê, mà còn tìm kiếm ở ứng viên những phẩm chất khác nữa.

Internshipnetwork.org (Theo Business Insider)