Monthly archives: November, 2014

11 kỹ năng bạn cần làm chủ để có một công việc 100.000 USD ở Google

Được làm việc ở Google là điều tuyệt vời, đó cũng là khát khao của rất nhiều người. Những kỹ sư ở đây đã cháy hết mình cho công việc, và họ cũng được trả mức lương xứng đáng. Những thực tập sinh được nhận mức lương từ 70,000 USD tới 90,000 USD. Còn kỹ …